Juridische informatie

UITGEVER

De site www.agripur.be is de exclusieve eigenschap van SPRL Agripurdie het uitgeeft.

Agripur SPRL
Tel : +32(0)471/55.29.29
Rue de Scourmont, 6 5140 Sombreffe
Intracommunautair BTW-nummer : BE0889409529
E-mailadres : contact@bgdcqzc.cluster027.hosting.ovh.net 
Directeur publicatie : bvba Agripur
Neem contact op met de publicatiemanager: contact@bgdcqzc.cluster027.hosting.ovh.net

 

ACCOMMODATIE

De site wordt gehost door FastComet Inc. fastcomet.com CA 94107 San Francisco

 

BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE DIENSTEN

De site www.agripur.be Het doel van deze website is informatie te verstrekken over de activiteiten van de onderneming. De eigenaar van de site streeft ernaar om op de site www.agripur.be informatie zo nauwkeurig mogelijk. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar te wijten zijn of aan derden die haar deze informatie verstrekken. Alle informatie op de site www.agripur.be worden louter ter informatie gegeven, zijn niet volledig en kunnen worden gewijzigd. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.  

INTELLECTUELE EIGENDOM EN NAMAAK

De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming aan het e-mailadres: contact@bgdcqzc.cluster027.hosting.ovh.net . Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.  

HYPERLINKS EN COOKIES

De site www.agripur.be bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie...) die met toestemming van de eigenaar van de site zijn opgezet. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en wijst derhalve elke verantwoordelijkheid af voor de eventuele risico's van illegale inhoud. De gebruiker wordt geïnformeerd dat bij een bezoek aan de site www.agripur.beAls een gebruiker een website gebruikt, kunnen automatisch een of meer cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken. Via de parameterinstelling van de navigatiesoftware kan de gebruiker geïnformeerd worden over de aanwezigheid van een cookie en deze eventueel weigeren op de manier die op het volgende adres wordt beschreven: www.cnil.fr Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren: In Internet Explorer: tabblad Extra / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met Ok. Onder Netscape: tabblad bewerken / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Valideer met Ok.  

BESCHERMING VAN GOEDEREN EN PERSONEN - BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

Op de website www.agripur.beDe eigenaar van de site verzamelt alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. www.agripur.be. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze invoert. Het wordt dan gespecificeerd aan de gebruiker van de site www.agripur.be de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van de hem betreffende persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar www.agripur.be per e-mail: e-mail van de webmaster of door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.agripur.be zonder medeweten van de gebruiker wordt gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de aankoop van het terrein www.agripur.be aan de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt zou worden gehouden aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site. www.agripur.be.

De site www.agripur.be voldoet aan de RGPD zie ons RGPD beleid  http://bgdcqzc.cluster027.hosting.ovh.net/conditions-generales/.