Juridische informatie

UITGEVER

De site www.agripur.be is de exclusieve eigenschap van Agripur SRLdie het uitgeeft.

Agripur SRL
Tel: +32(0)471/55.29.29
Rue de Scourmont, 6 5140 Sombreffe
Intracommunautair BTW-nummer : BE0889409529
E-mailadres : contact@agripur.be
Directeur publicatie : Agripur SRL
Neem contact op met de publicatiemanager: contact@agripur.be

ACCOMMODATIE

De site wordt gehost door FastComet Inc. fastcomet.com CA 94107 San Francisco

BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE DIENSTEN

De site www.agripur.be Het doel van deze website is informatie te verstrekken over de activiteiten van de onderneming. De eigenaar van de site streeft ernaar om op de site www.agripur.be informatie zo nauwkeurig mogelijk. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar te wijten zijn of aan derden die haar deze informatie verstrekken. Alle informatie op de site www.agripur.be worden louter ter informatie gegeven, zijn niet volledig en kunnen worden gewijzigd. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.  

INTELLECTUELE EIGENDOM EN NAMAAK

De eigenaar van de site is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve voorafgaande schriftelijke toestemming met het e-mailadres: contact@bgdcqzc.cluster027.hosting.ovh.net . Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.  

HYPERLINKS EN COOKIES

De site www.agripur.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die zijn opgezet met toestemming van de eigenaar van de site. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de sites die op deze manier worden bezocht te controleren en wijst daarom alle verantwoordelijkheid af voor eventuele risico's van illegale inhoud. Gebruikers worden geïnformeerd dat tijdens hun bezoek aan de site www.agripur.beAls een gebruiker een website gebruikt, kunnen automatisch een of meer cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken. Via de parameterinstelling van de navigatiesoftware kan de gebruiker geïnformeerd worden over de aanwezigheid van een cookie en deze eventueel weigeren op de manier die op het volgende adres wordt beschreven: www.cnil.fr Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren: In Internet Explorer: tabblad Extra / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met Ok. Onder Netscape: tabblad bewerken / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Valideer met Ok.  

BESCHERMING VAN GOEDEREN EN PERSONEN - BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

Op de website www.agripur.beDe eigenaar van de site verzamelt alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. www.agripur.be. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze invoert. Het wordt dan gespecificeerd aan de gebruiker van de site www.agripur.be de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van de hem betreffende persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar www.agripur.be per e-mail: e-mail van de webmaster of door het sturen van een schriftelijke en ondertekende aanvraag, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.agripur.be zonder medeweten van de gebruiker wordt gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de aankoop van het terrein www.agripur.be aan de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt zou worden gehouden aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site. www.agripur.be.

De site www.agripur.be voldoet aan de RGPD zie ons RGPD beleid  http://bgdcqzc.cluster027.hosting.ovh.net/conditions-generales/.

    Winkelwagen